Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego www.Twojedruki.pl produktów poligraficznych i reklamowych, a także prawa i obowiązki w zakresie zawierania umów dotyczącyh tej sprzedaży.

 

1.Właściciel:

Właścicielem serwisu Twojedruki.pl jest Sors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 Stycznia 2a, 64-360 Zbąszyń, NIP: 7881994196, REGON: 302141646, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000423629, telefon 720847002, e-mail sors@sors.net.pl, zwana dalej „Sprzedawcą”

 

2. Warunki korzystania z serwisu

 • Produkty oferowane w serwisie www.Twojedruki.pl sprzedawane są osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającą osobowości prawnej.

 • Z serwisu Twojedruki.pl mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 • Konto danego klienta w systemie Twojedruki.pl może zostać zlikwidowane przez usługodawcę w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

 • Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie Twojedruki.pl można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres sklep@twojedruki.pl

 

3. Zamówienia

 • Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia i potwierdzenie go poprzez wciśnięcie klawisza "Potwierdzenie zamówienia" jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków: dołączenie do zamówienia plików, dokonanie płatności, przekazanie zlecenia do realizacji.

 • Zamówienia w systemie Twojedruki.pl można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, także w niedzielę i święta.

 • Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie Twojedruki.pl będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku są ustalane indywidualnie z klientem.

 • Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

 • Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności „za pobraniem”, a nie podjęty przez Klienta pozostaje do odbioru w siedzibie usługodawcy zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na płatność przelewem (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

 • Klient realizujący zamówienie w serwisie Twojedruki.pl wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.

 

4. Dostawa:

 • Zamówione w sklepie produkty dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, UPS, GLS, Siódemka, DHL, Raben lub Schenker.

 • Koszt dostawy zamówionych produktów ponosi właściciel serwisu Twojedruki.pl, dotyczy to tylko dostaw na terenie Polski.

 • Przesyłki dostarczane są w godzinach 9-20, w przypadku nie zastania odbiorcy kurier pozostawia awizo. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta (z winy Klienta) i jej zwrotu do Sprzedawcy, a także w przypadku ponownej wysyłki do Klienta, koszty przesyłek ponosi Klient.

 • Koszty przesyłek kurierskich poza granice Polski ponosi Klient, a taki koszt wyceniany jest inywidualnie.

 

5. Formy płatności:

 • Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT - 23%) i wyrażone są w PLN.

 • Wszelkie płatności w sklepie dokonywane są na zasadzie przedpłaty.

 • Klient może dokonać płatności w formie przelewu tradycyjnego na podstawie faktury pro formy lub za pośrednictwem płatności elektronicznych PAYU, a także w formie kredytu kupieckiego (płatność odroczona).

 • w przypadku zwrotu płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, a płatności zostaje zwrócona na wskazane przez Klienta konto w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

 • do każdego zamówienia dołączony jest dowód sprzedaży (faktura VAT lub paragon).

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych, a także przyznawania rabatów poszczególnym klientom.

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty:

 • Klientowi przysługuje prawo do odstępiania od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego produktu, umowę uważa się za rozwiązaną po otrzymaniu drogą mailową lub faksem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, co zostanie potwierdzone niezwłocznie przez Sprzedawcę (również mailem lub faksem).

 • Zwrot płatności otrzymanej od Klienta, w przypadku rozwiązania umowy, nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot zostanie przesłany na konto wskazane przez Klienta.

 • Prawo do odstępnia od umowy nie przysługuje w przypadku, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • Jeżeli produkt jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.

 • Reklamację można wnieść w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru towaru – w zakresie reklamacji jakościowej.
 • Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem systemu Twojedruki.pl logując się na swoje konto lub kierując ją na adres skrzynki e-mail sklep@twojedruki.pl.

 • Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z opisem wady, zdjęcia uszkodzonego produktu można przesłać na adres mailowy sklep@twojedruki.pl.

 • Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia, Sprzedawca dołozy wszelkich starań by czas oczekiwania na rozpatrzenia reklamacji nie był dłuższy niż 1-2 dni robocze.

 • Sprzedawca informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż różnica w wymiarach produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm, w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej technologii i ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującego mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę. Reklamacji nie podlegają także zmiany kolorystyczne będące skutkiem uszlachetnienia produktów lakierami UV lub laminowaniem.

   

7. Reklamacje na przesyłki:

 • Zalecamy w momencie otrzymania przesyłki sprawdzenie czy nie została ona uszkodzona w trakcie transportu, a w razie uszkodzenia spisanie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia przesyłki.

 • Opóźnienie w doręczeniu przesyłki także zalecamy oznaczyć na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej poprzez podanie daty i godziny doręczenia, a także przyczyny opóźnienia podanej przez przewoźnika.

 • Przez opóźnienie w doręczeniu przesyłki przez firmę kurierską rozumie się dostawę w terminie dłuższym niż 3 dni robocze.

 • W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do usługodawcy na koszt Odbiorcy.

 • Zalecamy jak najszybsze składanie reklamacji na termin dostawy przesyłki (do 5 dni roboczych).

 

8. Materiały do druku:

 • Usługodawca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

 • Usługodawca nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.

 • Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji dostępnej na stronie internetowej. Usługodawca NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

 • Wszystkie dokonywane przez usługodawcę korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.

 

9. Polityka danych osobowych:

 • Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U, nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 • W serwie gromadzone są następujące dane osobowe: login, hasło, nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, adres korespondencyjny lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

 • Dane osobowe gromadzone są tylko w celu realizacji umów sprzedaży i obsługi płatności.

 • Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim do wykorzystania ich do celów marketingowych i reklamowych.

 • Dane przekazywane są wyłącznie firmie obsługującej płatności elektroniczne w celu obciążenia konta Klienta płatnością za zamówione produkty i firmom kurierskim w celu dostarczenia zamówionych produktów na wskazany przez Klienta adres.

 • Informacje handlowe przesyłane są tylko do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę,

 • W celu zapewnienia Klientom pełnego bezpieczeństwa danych, zbieramy tylko minimalne niezbędne informacje, potrzebne do realizacji zamówień, a przesyłanie danych między komputerem Klienta a naszym serwisem odbywa się z uzyciem protokołu SSL.

 • Klient ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych osobowych z serwisu Twojedruki.pl.

 • Na stronie Twojedruki.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu Twojedruki.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę danych osobowych właścicieli tych stron.

 

-->
powered by iwarePRINT

Szanowni Klienci,

ze względu na sytuację na rynku papiernicznym i związane z tym problemy z dostawą surowców, mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień.

Dokładamy wszelkch starań by były one nie dłuższe niż 1-2 dni robocze.

Pozdrawiamy serdecznie, zespół drukarni Twojedruki.pl